Go to content

Main menu:

impactul hidrocentralelor de mica putere

Asa cum deja am subliniat, impactul cel mai mare pe care il au MHC-urile este asupra mediului.
Asta deoarece raurile care au o geografie optima pentru un circuit hidraulic se afla de cele mai multe ori adanc in paduri si zone putin batute de om si deci implicit executia MHC-urilor aduc (temporar) echipe de muncitori si utilaje in aceste zone.

Daca raurile se afla in Situri Natura 2000, zone protejate, arii naturale sau rezervatii atunci este si mai dificil si sensibil de executat astfel de proiecte insa nu imposibil.
Aceste zone se supun unor reguli mai aparte iar conditiile de mediu sunt mai dure insa toti factorii responsabili trebuie implicati: custode, Agentia de Protectia Mediului locala si nationala, Garda de Mediu, etc.
Prin conclucrarea acestora se poate ajunge la o executie optima, cu un impact redus sau chiar nesemnificativ si un randament economic bun.

Din nou, cel mai important lucru este respectarea atat in executie dar si in exploatare a conditiilor impuse prin Avizul de Mediu.

Aici dorim sa facem o nota: procedura de mediu consta in 2 etape:

  • Avizul de Mediu - care consta in intocmirea de catre dezvoltator a unui Studiu de Evaluare Adecvata (EA), studiu ce urmeaza a fi supus spre analiza factorilor interesati care pot aduce imbunatatiri proiectului si in final avizeaza sau nu respectivul proiect.

Avizul de Mediu spune daca un proiect poate fi facut sau nu.

  • Acordul de Mediu - daca un proiect a primit Avizul de Mediu inseamna ca el poate fi facut.

Acordul de Mediu supune atentiei Raportul de Impact asupra Mediului (RIM), conditiile de executie si masurile alternative (daca este cazul). Acordul de Mediu nu se refera la faptul daca un proiect poate fi executat, aceasta etapa fiind la Avizul de Mediu, ci la modul cum poate fi redus impactul acestuia asupra mediului inconjurator.
Odata toata documentatia depusa la Agentia pentru Protectia Mediului judeteana, aceasta are obligatia de a organiza sedinte de lucru si Comisii de Analiza Tehnica (CAT-uri) in vederea analizarii si discutarii solutiilor propuse prin proiect. Dupa clarificarea acestor aspecte, APM decide sau nu, eliberarea Acordului de Mediu. Beneficiarul proiectului trebuie sa informeze prin mijloace media (site propriu, presa locala, TV, etc.) cat si la primaria pe raza careia se afla propiectul propus asupra deciziei APM. Chiar si acum, tertii pot depune observatii (cu conditia ca ele sa fie noi, deci altele decat cele deja discutate in sedinte de lucru si CAT-uri si sa fie justificate) asupra proiectului. Daca observatiile se considera a fi altele decat cele deja discutate dar si justificate, APM poate decide reluarea procedurii si poate cere dezvoltatorului clarificari asupra aspectelor invocate de terti. Daca, in cazul in care sunt, observatiile sunt considerate a fi rezolvate la sedintele de lucru si CAT-uri sau sunt nejustificate in aceasta etapa procedura, Agentia pentru Protectia Mediului elibereaza Acordul de Mediu.

Trebuie tinut cont ca fara o respectare riguroasa a procedurii si a fiecarui pas a acestuia, nu se poate trece la o etapa ulterioara, astfel ca invocarea unor observatii asupra unor aspecte deja discutate, in conditiile in care etapa respectiva a fost deja depasita, nu se mai poate face. O revenire din partea APM inseamna a se contrazice pe ea insasi, adica revine la ceva ce s-a discutat si care procedural a fost depasit in conditiile in care daca procedura nu era indeplinita nu se putea depasi etapa respectiva.

Back to content | Back to main menu